PIT 37 online – jak rozliczyć

PIT 37 online składa się osobiście, pocztą lub przez Internet. Warto skorzystać z programu na PITax.pl.

PIT 37 online – kto składa?

PIT 37 za 2022 to najpopularniejszy formularz rozliczeniowy, składany przez ponad 80% podatników. Przeznaczony jest dla osób osiągających przychody z pracy etatowej, nakładczej, umów zlecenie i o dzieło, spółdzielczego stosunku pracy, emerytur, rent krajowych, socjalnych, strukturalnych, zagranicznych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków dla bezrobotnych, pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z Funduszu GŚP, praw autorskich i majątkowych. Wypełniają go również podatnicy, których przychody opodatkowane były na zasadach ogólnych wg 12% lub 32% skali podatkowej. Druk PIT-37 wypełniają Państwo na podstawie: PIT-11, PIT-40A/11A i PIT-R. PIT 37 online możecie wysłać pocztą lub przez Internet oraz złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym. Aby prawidłowo wypełnić formularz, wystarczy uruchomić program PITax.pl, założyć konto i podać informacje: dane z PIT, ulgi i odliczenia, koszty uzyskania przychodu oraz przychód z ubiegłorocznej deklaracji.

Wykonując rozliczenie PIT-37 za 2022 z PITax.pl nie pominiesz należnych ulg

Rozliczenie PIT-37 za 2022 – ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe oraz inne odliczenia pozwalają obniżyć podatek. Składając rozliczenie PIT-37 za 2022 możecie Państwo odliczyć:

 • ulgę rehabilitacyjną i na leki
 • ulgę na internet
 • ulgę dla klasy średniej
 • ulgę dla młodych
 • ulgę na nowe technologie
 • ulgę na zabytki
 • ulgę prorodzinną – na dzieci
 • ulgę 4+ – dla rodzin wielodzietnych
 • ulgę na samochód
 • ulgę termomodernizacyjną
 • darowiznę na edukację
 • darowiznę komputerów przenośnych
 • darowiznę na organizację pożytku publicznego i cele kościelne
 • darowiznę na walkę z COVID-19 i dla krwiodawców
 • darowiznę na cel charytatywno-opiekuńczy kościołów
 • składki na IKZE.

Ulgi i odliczenia dzielą się na odejmowane od dochodów i od podatku. Program PITax.pl pozwala uniknąć błędów.

Program do PIT 37 2022 online – rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dziecko

PIT-37 online wypełnia osoba samotnie wychowująca dziecko, czyli rodzic, opiekun prawny, kawaler, panna, rozwodnik, wdowiec, podatnik w separacji. Na preferencyjnych zasadach, rozliczenie roczne PIT 37 składa tylko osoba, która sama zajmuje się dzieckiem. Opiekun prawny natomiast zastępuje rodziców małoletniemu i jest ustawowym przedstawicielem, po orzeczeniu wydanym przez sąd. Osoba samotnie wychowująca dziecko składa rozliczenie roczne PIT 37 2023, korzystając z odliczeń, nawet w sytuacji, gdy uzyskuje dochód z najmu prywatnego, a także prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną wg skali 12% lub 32%. Może również Państwo rozliczać się wspólnie z dorosłym dzieckiem, uzyskującym przychody minus koszty uzyskania, ale nie wyższe niż 12 x renty socjalnej, czyli w kwocie 16 061,28 zł.

PIT-37 online możesz krok po kroku rozliczyć z PITax.pl

PIT-37 do wypełnienia – do kiedy?

Złożenie deklaracji podatkowej PIT-37, jak i pozostałych formularzy jest obowiązkowe. Należy przesłać rozliczenie do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia. W tym roku dzień ten jest wolny od pracy, dlatego ostateczny termin upływa 2 maja. Nie należy się spóźnić, ponieważ grożą za to konsekwencje karne. Jeśli z różnych przyczyn nie zdążycie z rocznym rozliczeniem, to trzeba złożyć wyjaśnienie w urzędzie, zanim przyjdzie wezwanie ze skarbówki. Wyrażacie wówczas czynny żal, dzięki czemu nie podlegacie karze za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Zrobicie to na piśmie przy okienku lub prześlecie wyjaśnienie listem poleconym. Jest też możliwość wyrażenia ustnie żalu, ale zawsze trzeba podać okoliczności, tzn. uzasadnić przyczynę przewinienia. Oczywiście, musicie uregulować niezapłacone podatki wraz z odsetkami.