Polski Ład – korzyści dla podatnika

Polski Ład zmienił wiele zapisów w ustawach podatkowych, między innymi skalę podatkową, wysokość progu kwoty wolnej od podatku czy sposób uwzględniania części ulg. Ujednolicone zostały także terminy składania niektórych druków (między innymi PIT-28) w urzędzie skarbowym. W praktyce oznacza to, że w zdecydowanej większości gotowe zeznanie powinno trafić do fiskusa najpóźniej 2 maja 2023 roku. Nie czekaj jednak do ostatniego dnia złożenia zeznania – im szybciej to zrobisz, tym szybciej możesz otrzymać zwrot. Na jakie korzyści podatnicy mogą liczyć w tym roku?

1. Kwota wolna od podatku i progi podatkowe – korzyści dla podatnika

2. Wspólne rozliczenie z małżonkiem

3. Samotny rodzic a wspólne rozliczenie

4. Najważniejsze ulgi podatkowe

Od samego początku Ministerstwo Finansów deklarowało, że Polski Ład ma wiązać się z wieloma korzyściami, przede wszystkim dla osób fizycznych. Jak było w praktyce? Wszyscy wiemy. Ze względu na liczne wątpliwości i zastrzeżenia 1 lipca 2022 r. zdecydowano się na kolejną nowelizację, mającą naprawić błędy poprzedniej. Wyjaśniamy, na jakie udogodnienia i profity można liczyć po wszystkich tych zmianach.

Kwota wolna od podatku i progi podatkowe – korzyści dla podatnika

Warto dokonać zastrzeżenia, że w naszych rozważaniach o podatku dochodowym opieramy się na przepisach ogólnych, jakie wykorzystuje także organ podatkowy. Jeżeli chcesz odnieść je do swojej konkretnej sytuacji, musisz dokonać indywidualnych przeliczeń, na przykład wykorzystując uwzględniający Polski Ład kalkulator podatkowy.

Przejdźmy zatem do konkretu i przedstawmy najważniejsze przepisy dotyczące rozliczających się według skali podatkowej. Modyfikacją wprowadzoną przez Polski Ład, którą uwzględnia już kalkulator wynagrodzeń, jest podniesienie kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu rocznym oraz zmiana wysokości progów podatkowych.

 • Kwota wolna od podatku

Przed zmianami poziom kwoty wolnej od podatku wynosił 8 000 zł, obecnie zaś – 30 000 zł. Oznacza to, że osoby, które zarabiają mniej, podatku nie zapłacą, zaś pozostali podatnicy uzyskujący dochód wyższy odprowadzają go jedynie od nadwyżki. To wyraźna korzyść, choć potencjalnie może powodować pewne trudności na poziomie możliwości odliczenia ulg podatkowych, o czym więcej napiszemy za chwile.

 • Progi podatkowe

Aktualne progi podatku dochodowego dla rozliczających się według zasad ogólnych wynoszą 12% (podatnicy uzyskujący przychody do 120 000 zł w danym roku podatkowym) oraz 32% (powyżej 120 000 zł).

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Jak co roku, zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego można złożyć jako wspólne rozliczenie małżonków. Tym razem jednak taka możliwość została udostępniona również tym, którzy związek małżeński zawarli w trakcie roku. Polski Ład 2.0 wymaga jedynie, by dokonać proporcjonalnych przeliczeń: od dnia ślubu do końca roku podatkowego.

Wspólne rozliczenie małżonków wymaga także spełnienia kilku dodatkowych warunków, jeśli zamieszkują oni na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Unii Europejskiej. Przede wszystkim przychody zagraniczne podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą stanowić przynajmniej 75% wspólnego przychodu. Ważne jest także dysponowanie certyfikatem rezydencji dla celów podatkowych.

Samotny rodzic a wspólne rozliczenie

Mogą to zrobić rodzice i opiekunowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dotyczy to osób wolnych, wdów/wdowców, rozwodników, a nawet osób pozostających w separacji lub małżeństwie, pod warunkiem, że drugi rodzic został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W 2023 roku osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać ze wspólnego rozliczenia, gdy:

 • dziecko nie ukończyło 18. roku życia, niezależnie od jego wieku,
 • gdy dziecko nie ukończyło 25. roku życia, a jednocześnie uczy się lub studiuje i nie uzyskuje dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w wysokości nie przekraczającej dwunastokrotności renty socjalnej,
 • dziecko otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny, bez dodatkowych warunków związanych z wiekiem.

Najważniejsze ulgi podatkowe

Każdego roku wielu podatników pieczołowicie sprawdza przepisy pozwalające odliczyć koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, ulgi podatkowe oraz inne wydatki, a tym samym obniżyć wysokość lub uzyskać zwrot podatku. Jak sprawa przedstawia się w tym roku?

Warto zacząć od przepisu, który w 2022 roku zmienił się kilkukrotnie. Mowa oczywiście o kwestii ulgi dla klasy średniej. Miała ona dotyczyć głównie podatników uzyskujących dochody z umów o pracę, pod warunkiem, że mieściły się one w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Ponieważ jednak pomysł ten wprowadził więcej zamieszania niż przyniósł korzyści, likwidacja ulgi od 1 lipca 2022 r. stała się faktem.

Zmiany podatkowe nadal jednak pozwalają skorzystać z innych odliczeń od podatku i od dochodu. Do najważniejszych zaliczają się:

 • ulga prorodzinna,
 • składka zdrowotna,
 • ulga aktywizacyjna,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • odliczenie nienależnie pobranych świadczeń obniżające podatek dochodowy.

Każde odliczenie ulgi podatkowej odbywa się niejako na wniosek podatnika, co oznacza, że wypełniając zeznanie dotyczące podatku PIT należy zaznaczyć właściwe pole formularza.