Czym są kryptowaluty? – to warto wiedzieć przed inwestycją

Najprościej byłoby opisać krypto walutę jako rodzaj waluty wirtualnej. Jej nazwa, a właściwie pierwszy jej człon – „krypto” – pochodzi od słowa „kryptografia”.

Jaką rolę pełni kryptografia w systemie krypto walut?

Za jej pomocą zabezpiecza się aktywa użytkowników, kodując dane posiadanych przez nich prywatnych kluczy (będących dowodami własności aktywów) generując na ich podstawie klucze publiczne (używane w transakcjach z innymi użytkownikami, jawne). Klucze te pełnią rolę „współrzędnych” umożliwiających zlokalizowanie i przekazywanie środków innym użytkowników.

Krypto waluty różnią się od walut tradycyjnych (fiduacyjnych) tym, że nie są centralnie kontrolowane i nie mają materialnej formy. Kryptowaluty bazują na technologii blockchain. Blockchain jest bazą danych, w której rejestrowane są transakcje dokonywane przez posiadaczy kryptowalut. Dane pochodzące z transakcji są łączone w bloki, a następnie zatwierdzane przez „górników” lub „walidatorów”. Osobami zatwierdzającymi transakcje może zostać każdy, kto ma dostęp do odpowiedniego sprzętu i wie, jak to robić.

Czy warto inwestować w krypto waluty?

Krypto waluty zyskały ogromną popularność na przestrzeni ostatnich lat. Prawdopodobnie większości obiły się o uszy słowa „Bitcoin” czy „Ethereum”, czyli nazwy dwóch najpopularniejszych krypto walut. Czy zainteresowanie nimi jest uzasadnione? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Krypto waluty są stosunkowo nowym rodzajem waluty, co sprawia, że niełatwo tworzyć przewidywania dotyczące ich przyszłości. Fluktuacje wartości krypto walut są bardzo duże, można więc liczyć na bardzo duże zyski jak i bardzo duże straty.

Rynek krypto walut otwarty jest całą dobę, co sprawia, że właściwie w każdej chwili można spodziewać się gwałtownych zmian ich wartości. W trosce o swoje finanse warto zgłębiać wiedzę o krypto walutach i inwestować swoje środki odpowiedzialnie