W co można inwestować na giełdzie? – to warto wiedzieć

Na giełdzie można inwestować w akcje, obligacje, kontrakty terminowe oraz waluty. Inwestowanie na giełdzie wiąże się z ryzykiem, dlatego przed rozpoczęciem inwestowania należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rynku oraz giełdy. Sprawdź, czym charakteryzują się powyższe aktywa.

Inwestycje na giełdzie w akcje – co to?

Akcje to nic innego jak udziały w spółce, które dają prawo do uczestnictwa w jej zyskach (a także stratach). Spółki notowane na giełdzie podzielone są na kilka kategorii, w zależności od wartości rynkowej: blue chipy, mid capsy i small capsy. Do najbardziej popularnych akcji na świecie należą akcje Apple, Facebooka czy Microsoftu.

A może inwestycja w obligacje?

Obligacje to nic innego jak długoterminowe papiery wartościowe, emitowane przez państwa lub instytucje. Inwestując w obligacje, pożyczamy pieniądze danej instytucji na określony czas i otrzymujemy odsetki. Oprocentowanie obligacji jest stałe i ustalane z góry.

Kontrakty terminowe – czym są?

Kontrakty terminowe to umowy, które określają cenę oraz ilość danego produktu (np. surowca, waluty) w przyszłości. Kontrakty terminowe są popularnym instrumentem hedgingu (zabezpieczania się przed ryzykiem).

Dlaczego warto inwestować w waluty?

Waluty to rodzaj pieniądza, którym można handlować na giełdzie. Najpopularniejszymi walutami na świecie są dolar amerykański, euro oraz jen japoński. Inwestując w waluty, można zarabiać na ich wzrocie lub spadku. Podsumowując, na giełdzie można inwestować w akcje, obligacje, kontrakty terminowe oraz waluty. Inwestowanie na giełdzie wiąże się z ryzykiem, dlatego przed rozpoczęciem inwestowania należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami.